Duyurular

 Referanslarımız
 
Makedonyada Üniversite Danışmanlık Hizmetlerimiz

Makedonyada Üniversite Danışmanlık Hizmetlerimiz

Makedonyada Üniversite Eğitim Danışmanlık Hizmetlerimiz...

 

Öğrencilerimize Makedonya üniversiteleri ve bölümleri hakkında bilgi vermek ve bölüm seçmesinde yardımcı olmak.
 
 
Gerekli evrakları hazırlamakta öğrenciye rehberlik etmek.
 
Hazırlanan evrakları kabul etmek.
 
Onay öncesi ve sonrası işlemleri kontrol ve takibini yapmak.
 
Hazırlanan evrakların Makedonca ya çevirisini yaptırmak.
 
Makedonya'da Noter Apostil işlemlerini istenen şekliyle yaptırmak.
 
Dış işleri bakanlığından öğrencinin onayını almak.
 
Makedon Milli eğitim bakanlığından öğrencinin onayını almak.
 
Üniversiteye istenen belgeleri teslim etmek.
 
Üniversiteye öğrencinin kabulünü sağlamak.
 
Üniversitelere kabul edildiklerine dair, resmi evrakları kabul etmek ve öğrenciye ulaştırmak.
 
Vize çıkarılmasında rehberlik etmek.
 
Makedonya’ya ulaşımı organize etmek - terminal ve hava limanından öğrenciyi almak.
 
Üniversitenin yurduna yerleştirmek. Özel yurt isteyene yardımcı olmak.
 
Kiralık evde kalmak isteyen öğrencilere ev bulmak ve yerleşmek konusunda yardımcı olmak.
 
Üniversitenin hazırlık sınıfına yerleştirmek.
 
Dil sınavına katılacak olan öğrencilere ya­dımcı olmak.
 
Uluslararası geçerli Dil Belgesi olan öğrencileri birinci sınıfa yerleştirmek.
 
Makedonya resmi makamlardaki oturma izni, öğrenci kimlik kartı, uluslararası öğrenci
kimlik kartı, sağlık sigortası, polis kaydı vs. çıkar­ma­ya yardımcı
 
Milli Eğitimde Öğrenci dosyası açtırmak.
 
Öğrencinin her türlü problemiyle yakından ilgilenmek.
 
Öğrencinin genel yaşama alışmasında yar­dımcı olmak.
 
Velileri telefon, internet, posta yolu ile dersleri ve yaşamı hakkında talep edilirse bilgilendirmek.
 
Öğrenciye istediği lisanda dil kursu sağlamak.
 
Öğrenciye isteği üzerine, kurs veya özel ders sağlayarak okulunu başarıyla bitirmesinde yardımcı olmak.
 
Erkek öğrencilerin askerlik tecil ve tehir (erteleme) işlemlerine yardımcı olmak.
 
Makedonya Eğitim Merkezi Danışmanlığı olarak öğrencinin genel uyum sağlama, eğitim, sağlık, iletişim. ulaşım, banka işlemleri v.s. gibi sorunlarıyla yakından ilgilenmek.


 Makedonya da üniversite, makedonyada üniversite, makedonya üniversiteleri, makedonya üniversitesi, makedonya universiteleri, makedonya universitesi, makedonya üniversiteleri eğitim danışmanlığı, makedonya üniversitesi eğitim danışmanlığı,makedonyada eğitim, makedonyada üniversite, makedonya eğitim, makedonyadauniversite, makedonya üniversite, makedonya da üniversite, makedonya egitim,makedonyadaegitim, makedonyadauniversite, makedonya eğitimi, makedonyada okumak,makedonya üniversiteleri, makedonya üniversitesi

Makedonya üniversiteleri, makedonya üniversitesi, makedonyada üniversite, makedonya eğitim, makedonyada eğitim, makedonyauniversitesi, makedonyauniversiteleri, makedonya eğitimi, 
     Hit : 3851


Makedonya'da Üniversite Eğitim Danışmanlığı - Makedonya Üniversiteleri
PROF.MUAMMER AKSOY CAD. 4/1 BAHÇELİEVLER / ANKARA
Tel: 0 312 215 22 02 ( Pbx ) FAX: 0312 215 22 30 GSM : 0507 340 2929
E-Mail : info@makedonyaegitim.org - Web www.makedonyaegitim.org
Malta Dil Okulları