Duyurular

 Referanslarımız
 
ÜSKÜP KİRİL METODİ ÜNİVERSİTESİ

ÜSKÜP KİRİL METODİ ÜNİVERSİTESİ


Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi

1949 yılında 3 fakülte eğitim hayatına başlayan Üsküp Kiril i Metodi üniversitesi; bugün 21 fakülte ve 5 araştırma enstitüsü eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir.

Günümüzde yaklaşık 50.000 öğrencinin eğitim gördüğü üniversite, eğitim ve  bilim konularında uzman akademisyen kadrosu ile kalifiye mezun yetiştirmekte ve dünyada 70 in üzerinde ülke tarafından diplomaları tanınmaktadır.

Bugüne kadar 126 000 civarında lisans, 5.300 civarında yüksek lisans 3.000 civarında da mezun vermiş olan üniversite Balkanların en prestijli üniversitelerinden bir tanesidir.

Üsküp Kiril i Metodi Üniversitesi’nin diğer faaliyetleri arasında çeşitli bilimsel araştırma enstitüleri, sanat, spor, bilgi ve eğlence gibi faaliyetler gösteren  dernekler ve sosyal kulüpler mevcuttur.

Makedonya’nın başkenti olan Üsküpticari, siyasi, kültürel, ekonomik ve aynızamanda eğitimin de başkenti olarak görülmektedir. Üsküp’te 1949 yılında kurulan Kiril i Metodi Üniversitesi eğitim alanında hızlı bir gelişim ve değişim içerisinde bulunmuş saygın ve köklü bir üniversite olarak öne çıkmaktadır. 
 
64 y
ıl önce 3 fakülte ile kurulmuş olan Üsküp Üniversitesi günümüzde 21 fakülte ve 5 araştırma enstitüsü ile hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Kiril i Metodi Üniversitesi’nde 50.000 öğrenciye eğitim verilmekle beraber günümüze kadar; 126.000’e yakılisans, 5.300’e yakıyüksek lisans ve 3000’e yakın da doktora mezunu vererek Balkan üniversiteleri arasında saygın bir konuma erişmiş bulunmaktadır. 
 
Verilen e
ğitimin kalitesi ve öğretim kadrosunun kalifiye olması nedeni ile Üsküp Üniversitesi dünyaca tanınmış bir üniversite olmayı başarmış öncül bir üniversite olarak görülmektedir. Dünya’da 70 ülketarafından tanınmış olan ve diplomasının bu ülkelerde de geçerli olduğprestijli bir üniversitedir

Makedonya Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi bünyesinde sadece ders görülen bölümle alakal
ı bir eğitim verilmemektedir. Aynızamanda üniversite içerisinde öğrencilerin sosyalleşebileceğikültürel aktivitelerde bulunup sportif faaliyetlerde de yer alabileceğalanlar ve gruplar bulunmaktadır. Öğrenciler hem dünyaca bilinenkalitesinden ödün vermeden eğitim hizmeti sunan, alanında uzman başarılı eğitim kadrosuyla öğrencileri yetiştiren bir üniversitede okuyabilme fırsatını yakalayıp aynı zamanda da kendilerini bireysel olarak da geliştirebilme fırsatı bulmaktadır. Sanatın tüm dallarında, tüm bilimsel çalışma alanlarına kadar, öğrencilere geniş bir yelpaze sunan Üsküp Üniversitesi’ndeöğrenciler boş zamanlarını faydalıyönlerde kullanabilmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Bu üniversiteden mezun olan öğrenciler kaliteli bir eğitim almalarının yanı sıra kişilik olarak da gelişimlerinin sağlıklı yönde ilerlemesi sonucuna ulaşılmaktadır.
 
Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi’nde okuyup tüm bu avantajlar ve daha fazlas
ından yararlanabilmek için ülkemizdeki zorlu sınav sistemlerinden geçmek gerekmemektedir. Anadolu Yurtdışı EğitimDanışmanlığı’nıyol göstericiliğile sadece üniversiteye kayıt olmak bu imkanlardan faydalanma kapılarını sonuna kadar siz değerli öğrencilere açmaktadır. Hem de ülkemizdeki gibi yüksek harç paraları ödeme sıkıntısı da yaşamadan çok cüzi rakamlarla üniversite okuyabilmek hayal değil.


Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi, Avrupa üniversiteler birli
ği üyesidir ve bu yüzden Avrupa eğitim sitemini benimseyerek eğitim vermektedir. Her biri konusunda uzman olan öğretim görevlileri yanan mum misali etrafındaki öğrencileri ışığı ile aydınlatmakta, öğrenciler aldıkları bilgileri son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve uygulama merkezlerinde deneyerek pratik yapma imkânı bulmaktadır.
 
Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi dünya standartlar
ında eğitim imkânı sağlarken, öğrencinin maddi anlamda yıpranmasının önüne geçmektedir. Diğer Avrupa üniversitelerinin ve Türkiye’de eğitim hizmeti veren vakıf üniversitelerinin eğitim harç bedelleri ile mukayese edildiği zaman, Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi’nin eğitim harç bedellerinin ne derece düşük olduğu fark edilmektedir. Öğrenci her eğitim yılı için ortalama 1000 Euro ile 3000 Euro arasında harç bedeli ödeyerek, dünya üzerindeki en seçkin üniversitelerinin birinde eğitim alabilmektedir. 


     Hit : 38148


Makedonya'da Üniversite Eğitim Danışmanlığı - Makedonya Üniversiteleri
PROF.MUAMMER AKSOY CAD. 4/1 BAHÇELİEVLER / ANKARA
Tel: 0 312 215 22 02 ( Pbx ) FAX: 0312 215 22 30 GSM : 0507 340 2929
E-Mail : info@makedonyaegitim.org - Web www.makedonyaegitim.org
Malta Dil Okulları